PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma GRACE s.r.o. byla založena v roce 1991 v Luhačovicích.

V současné době má společnost sídlo ve vlastním areálu v Hřivínově Újezdě, kde se nachází administrativní budova a skladovací prostory.

Společnost GRACE se zabývá zejména průzkumem trhu v oblasti zemědělských produktů rostlinné výroby s cílem jejich exportu, obchodní činností a pronájmem nebytových prostor.

Cílem společnosti je dobrá spolupráce především s tuzemskými zemědělskými a potravinářskými producenty.